1. Dret a la informació
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), Emporda Immo. (En endavant, Emporda Immo), titular del lloc web empordaimmo.com (en endavant, el lloc web), informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Emporda Immo i sota la seva responsabilitat .

2. Finalitat
Les dades personals registrades per mitjà dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per Emporda Immo amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Emporda Immo proporciona a través d’www.empordaimmo.com.

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades
Els camps marcats amb un asterisc (*) en els formularis de registre a emplenar són estrictament necessaris per atendre qualsevol petició o servei sol·licitat, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Empordà Immo són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació de les mateixes.

4. Consentiment de l’usuari
L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics d’Empordà Immo o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, així com al enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre els nostres serveis. No obstant això, Emporda Immo informarà en tots els formularis als visitants del registre de les dades i sol·licita la seva acceptació perquè aquests siguin tractats amb fins comercials en possibles accions futures.

5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris
L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos a la LOPD. Aquests drets es poden fer efectius dirigint-se a Empordà Immo, C / Sant Domenec nº 20, 17486 Castelló d’Empúries. En cas de problemes per a la realització efectiva en línia, així com per a qualsevol tipus de dubte respecte a la nostra política de privacitat de dades, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres via e-mail a info@empordaimmo.com o bé en el telèfon +34 932 20 20 70.

6. Seguretat
Emporda Immo manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Emporda Immo es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions, que, si s’escau, es puguin produir.

7. Informatición sobre cookies i tècniques de “spamming”
L’usuari consenteix l’ús de cookies, que en cap cas permetran la seva identificació, amb la exclusiva finalitat de facilitar la seva navegació per les diferents pàgines de la present web, i d’altres llocs web titularitat de Emporda Immo, i en cap cas permetran la identificació de l’usuari. De qualsevol manera, l’usuari podrà denegar o impedir la instal·lació d’aquestes cookies modificant la configuració del seu navegador. Per a més informació visiti la nostra Política de cookies.

Emporda Immo tampoc utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

8. Responsabilitats
Emporda Immo presenta en aquest web immobles amb dades, preus i característiques. Aquesta informació ha de ser presa com una referència i sempre es recomana la visita a l’immoble seleccionat per confirmar la veracitat dels mateixos.

9. Valoracions
L’oferta de taxació gratuïta de l’immoble s’aplica quan el propietari decideix vendre la seva propietat amb Emporda Immo.

10. Modificació de la present política de privacitat
Emporda Immo es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin.

11. Legislació aplicable
L’accés i utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.