Cèdula dhabitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document a través del qual es garanteix al venedor o comprador dun immoble, que compleix totes les condicions necessàries per ser habitat.

A Emporda Immo – luxury real estate ens encarreguem de tots els tràmits per obtenir aquest certificat, el més ràpid possible perquè pugui gaudir de la seva propietat com més aviat millor.

Valoracion casa gratuita

En què consisteix la nostra gestió de Cèdula d'Habitabilitat

A més de per acreditar que l’edificació és habitable, la cèdula d’habitabilitat també té la funció d’assegurar la solidesa de la finca i de fer-ne un seguiment mitjançant el qual se supervisa que les condicions es continuen complint i que al llarg del temps es mantinguin de manera òptima.

La cèdula dhabitabilitat és un document que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes dhabitabilitat exigides per la Llei i que, en conseqüència, és apte per ser utilitzat com a habitatge.

Els habitatges amb activitats econòmiques es consideren habitatges als efectes de l‟exigència de la cèdula d‟habitabilitat.

Quina informació conté la cèdula dhabitabilitat?

Les dades que cal esmentar la cèdula d’habitabilitat són les següents:

  • La direcció de l’habitatge
  • La superfície útil i el nombre d’habitacions
  • Les estades i altres espais de l’habitatge
  • Ocupació màxima
  • Nom del tècnic sol·licitant.

Quin és el període de validesa?

Té una validesa de 10 anys i és imprescindible per celebrar un contracte de compravenda.

És obligatori tenir la cèdula dhabitabilitat?

En qualsevol transmissió, per venda, lloguer o cessió d’ús, incloses les derivades de segones i transmissions successives, cal acreditar que l’habitatge compleix les condicions de qualitat, mitjançant el lliurament a l’adquirent de la cèdula d’habitabilitat vigent.

Els notaris estan obligats a comprovar-ne l’existència i incorporar-la a l’escriptura de compravenda.

A més, les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis exigeixen la cèdula d’habitabilitat per contractar serveis i subministraments a l’habitatge. També és un requisit imprescindible per poder empadronar-se a la vivenda.

plano-cedula

Què oferim?

A Emporda Immo sabem que el temps és or i per això ens ocupem de gestionar l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat amb rapidesa. Un cop tinguem tots els documents per a la seva tramitació, els nostres professionals la sol·licitaran i ens encarregarem de tot el procés.

A més farem un seguiment del document, ja que caduca amb el temps, i cal renovar-lo. La caducitat de la cèdula depèn de l’any en què hagi estat emesa l’anterior i del tipus de llicència (primera ocupació, segona ocupació o rehabilitació).

Saber-ne més?

Ompliu aquest formulari i un dels nostres agents es posarà en contacte amb vostè en breu.


Compare listings

Compare