Comprar a Espanya

La compra d’una propietat a Espanya requereix una sèrie de tràmits legals i administratius, per la qual cosa la nostra feina serà acompanyar-lo en tot el procés d’adquisició de la propietat a Espanya.

‘Des de la definició del seu projecte fins a la signatura de l’escriptura davant del notari per garantir-li una transacció segura en les millors condicions.’

reservacion-finca-200x156

La reserva de la propietat

Felicitats, has trobat la propietat dels teus somnis! Per tant, se us demanarà que feu un contracte d’arres.

El contracte d’arres és un contracte privat entre el comprador i el venedor , caldrà lliurar-lo davant de notari el dia de la compravenda. Normalment el comprador haurà de pagar 10% del preu de venda.

Hi ha tres tipus de contractes d’arres: confirmatòries, penals i penitencials. En els contractes de compravenda d’immoble s’utilitzen majoritàriament les arres penitencials . Però què garanteix el contracte d’arres? atorga la possibilitat de desistir del contracte de compravenda, si és el comprador qui desisteix perdria la quantitat que ha lliurat, però, si és el venedor qui desisteix, haurà de pagar al comprador la quantitat que li va lliurar per duplicat.

El contracte haurà de contenir com a mínim :

  • La informació personal del venedor i del comprador
  • La descripció i la identificació de l’immoble
  • El preu de venda de limmoble
  • El mode de pagament
  • L’import a pagar (es restarà a l’import total)
  • La data límit per finalitzar la venda
  • El repartiment de les despeses del notari
  • Les penalitzacions en cas de desistiment duna de les dues parts
  • La signatura del venedor i del comprador

Si sou estranger, haureu d’obtenir prèviament el NIE (Nombre d’Identificació Fiscal) per poder realitzar la compra de l’immoble. El NIE també serà necessari per poder obrir un compte bancari. El nostre departament legal procedirà a l’obtenció del NIE (Nombre d’Identificació d’Estrangers) ia l’obertura del compte bancari espanyol.

pagament-200x156

Finançament

Hi ha dues opcions disponibles:

O bé es fa a través d’un banc al seu país de residència, és més que probable que aquest no prengui la propietat com a garantia a Espanya. Per tant, haurà de tenir una propietat al seu país de residència on el banc pugui prendre una garantia.

O bé es fa mitjançant un banc espanyol, el préstec hipotecari que se li concedirà no superarà el 80% del valor de taxació oficial de la propietat. Ha de tindre una contribució del 20-30%. És important assenyalar que els bancs espanyols només financen fins al 80% del valor de l’immoble (a part les despeses del notari) i poden arribar a ser d’un 50% per als no residents. Per tant, és recomanable demanar una simulació als bancs per obtenir les diferents ofertes i optar pel que ens ofereixi millors condicions.

Tingueu en compte que si voleu obtenir un préstec en un banc espanyol, us podem acompanyar i posar-vos en contacte amb els bancs associats.

cercar--200x156

Investigació legal

Cal saber que el notari espanyol no té les mateixes funcions que a altres països i ocupa un lloc menys important en el procés d’adquisició d’una propietat.

En efecte, aquest no fa cap investigació anomenada «notarial», el seu paper serà només autenticar les firmes, la regulació financera entre les dues parts així com els termes de l’acord de venda.

El paper de la nostra agència serà «substituir» el notari durant tot el procés de compra i realitzarà nombroses comprovacions per assegurar-ne l’adquisició al 100%.

firma-200x156

Signatura de l'escriptura

La compravenda de l’habitatge es formalitza amb la signatura davant notari ; primer, de la hipoteca si n’hi hagués, i tot seguit, de l’escriptura pública de l’habitatge. Per tant, es reuneix la part bancària, si se signa una hipoteca; el notari, el comprador, el venedor i el professional immobiliari.

El notari s’encarregarà de verificar que el venedor s’ha realitzat el pagament.

A continuació serà necessari presentar l’escriptura al Registre de la Propietat per notificar el canvi de titularitat , no és un acte obligatori però sí que és convenient ja que el propietari quedarà protegit a nivell jurídic.

El dia de la signatura de l’escriptura, haurà de pagar el saldo pendent i pagar diversos impostos que ascendeixen al voltant del 12% del valor de la seva propietat: 10% d’IVA (ITP), drets de registre i despeses diverses (notari, impost de timbre…)

Si no voleu o no podeu estar presents el dia de l’acte, podeu redactar un poder notarial que autoritzi la nostra agència a representar-lo i signar en nom seu.

Posteriorment, l’escriptura notarial ha de ser inscrita al registre de la propietat per confirmar el canvi de propietat. L’acte definitiu s’obtindrà aleshores en un termini de 3 a 4 mesos.

llaves-200x156

Gestió de postvenda

A Emporda Immo, no només li venem una propietat, sinó que l’acompanyem perquè se senti bé després.

Després de la seva adquisició, a més d’activar i/o canviar els comptadors d’aigua, gas i electricitat, us oferim assistència gratuïta com la subscripció de contractes d’assegurances, assessorament legal…

Saber més?

Podem ajudar-lo a trobar la millor solució per al vostre projecte.

Han pogut comprovar que comprar un immoble a Espanya és un procés simple si coneix les etapes clau.

És essencial envoltar-se de persones de confiança que puguin aconsellar-lo i acompanyar-lo al llarg de tot el procés de compra. A Vivre à Valencia, us proposem un acompanyament francòfon en tot el vostre projecte : des de l’obtenció del NIE fins a la signatura al notari i el pagament dels impostos.

Completa aquest formulari i un dels nostres agents es posi en contacte amb tu.


Compare listings

Compare