Superfície útil VS superfície construïda

Quan es tracta de comprar o vendre una casa a la Costa Brava o la Costa Daurada, dos termes que segur que apareixen són “superfície útil” i “superfície construïda”. Aquestes mesures tenen un paper integral en el valor d’una propietat, la seva habitabilitat i fins i tot la fiscalitat. No obstant això, molta gent no sempre entén la diferència entre aquests dos conceptes, i aquesta manca de coneixement pot portar a fer passos en fals durant les negociacions que podrien costar-te diners. Conèixer els matisos entre aquestes dues mesures és essencial a l’hora de buscar una casa de la mida que desitges o revisar els plànols d’una casa nova. Un desconeixement que pot portar a confusions en la compravenda d’un habitatge a la Costa Brava o la Costa Daurada i provocar, per exemple, que comprem una casa amb menys metres quadrats dels que necessitem.

Diferència entre superfície útil i superfície construïda d’un habitatge

Ambdós termes tenen a veure amb l’espai ocupat per l’habitatge , però mentre que la superfície útil es refereix a aquella que es pot trepitjar dins de la casa, la superfície construïda recull tots els metres quadrats que són al perímetre de l’habitatge.

D’altra banda, la superfície construïda amb elements comuns suma a la superfície construïda la part proporcional de les zones comunes que correspon a una propietat (habitatges plurifamiliars).

La superfície útil o els metres útils de la casa

La superfície útil o els metres útils de l’habitatge fa referència a l’espai disponible o als metres habitables . Col·loquialment parlant, seria allò que podem trepitjar, però incloent-hi tot l’interior de l’habitatge -com l’interior dels armaris encastats i les superfícies ocupades per mobles- i excloent-ne els elements constructius (envans, pilars, murs…).

Els espais exteriors coberts dús privatiu (balcons, terrasses…) es consideren superfície útil al 50%, si no superen el 15% de la superfície útil total de la casa. En el cas dels trasters o les places de garatge als habitatges plurifamiliars, aquests solen computar com a elements independents (superfície útil i construïda).

Aquesta informació és molt important per al comprador d’una casa , ja que necessita l’espai de què disposareu per viure i ocupar.

La superfície construïda o els metres construïts

Aquest terme és la superfície total de lhabitatge, inclosos els elements estructurals . És a dir, l’espai interior de l’habitatge i els murs, els pilars… Per tant, contempla allò que queda dins del contorn d’una casa.

En el cas de compartir parets amb algun veí, el perímetre es mesura des de la meitat de les mitgeres. Els espais dalçada inferior a 1,50 m no es consideren superfície construïda.

La diferència entre la superfície útil i la superfície construïda sol variar entre el 15% i el 25%, aproximadament.

La superfície construïda amb elements comuns.

En habitatges plurifamiliars i en les urbanitzacions, és important tenir en compte la superfície construïda més la part proporcional de les zones comunes de l’edifici (l’entrada, el descanset, la cambra de comptadors, les sales comunes…).

Aquesta superfície és la que fan servir els taxadors a l’hora de valorar econòmicament un immoble. Les dades de la superfície construïda i de la superfície construïda amb elements comuns apareixen al cadastre (informació gratuïta i pública).

En aquest cas, la xifra respecte a la superfície construïda general acostuma a diferir entre un 10% i un 15% més.

Superfície útil i superfície construïda: finalitats

Cadascuna d’aquestes superfícies aborda aspectes concrets de la propietat. Així, mentre que la superfície útil ens informa sobre l’espai habitable disponible, la superfície construïda és especialment rellevant per a la taxació, l’elaboració de les escriptures, els tributs (IBI) o les quotes de la comunitat de veïns .

Principals errors en mesurar un habitatge

Segons els professionals, la confusió entre metres útils i metres construïts és una de les principals errades que es detecten a l’hora de mesurar un habitatge. Una altra fallada comuna és incloure tota la superfície de la terrassa, ja que solen computar al 50% a la superfície útil i només es poden registrar al 100% si estan tancades per tres orientacions. Una altra confusió habitual és ficar els garatges i els trasters a la superfície de l’habitatge, ja que van a part.

De la mateixa manera, és erroni que el comprador valori l’habitatge segons els metres útils. Com hem indicat, els taxadors tenen en compte el preu del metre quadrat construït amb comuns.

Contacta amb el nostre equip per evitar aquests dubtes, tant si vendràs casa teva com si estàs interessat a comprar un habitatge a la Costa Brava o Costa Daurada.

Compare listings

Compare